Ledare och funktionärer

Under denna flik har vi ännu inte lagt in kontaktuppgifter till ledare och funktionärer. Se under respektive avdelning.

Foto saknas

Lennart Ledare

Scoutledare
E-post: info@scouterna.se
Telefon:
08-568 432 00

Lennart är en testperson.