Kontakt

Vill du veta mer om vår scoutkår, kan du ringa till Stefan Fagerström 0737-23 83 87, helst på kvällstid. Stefan är kårordförande och samtidigt ansvarig för Äventyraravdelningen (12 – 14 år)